Прикладна механіка

Код, назва спеціальності: 131 «Прикладна механіка»

Фаховий напрям: 5.05050401 «Зварювальне виробництво»

Кваліфікація: технік – технолог зварювального виробництва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: бюджет

Термін навчання на базі ПТНЗ: 1 рік 10 місяців

Вступні екзамени: українська мова – диктант; фаховий іспит – тестування

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації без ЗНО.

Майже на кожному підприємстві та в інших організаціях народного господарства викорис­товується важливий технологічний процес – зварювання. Без зварювання неможливе виготовлення верстатів, електричних машин, літаків, турбін, різних металевих конструкцій, прокладання трубопроводів; зведення будинків, виробництво суден, котлів, будова мостів.

Зварюванням з’єднують об’єкти розмірами від мікрометрів (інтегральні схеми в мікроелектроніці і т.п.) до сотень метрів (корпуси суден). До області зварювання також відносяться процеси термічного різання, паяння, наплавлення, напилення і металізації, зміцнення поверхонь та інші.

Висока ефективність процесу зварювання визначила її широке поширення у всіх галузях промисловості. Діапазон її застосування простирається від космічних досліджень і атомної енергетики до приладобудування, зв’язку і навіть медицини та біотехнології.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ