Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2018 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)
за 2018 рік
           
      КОДИ
Установа Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва за ЄДРПОУ 02545927
Територія Корабельний за КОАТУУ 4810136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету          
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти        
Періодичність: річна Одиниця виміру: грн. коп.           
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перерахован о залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 010 624307,94 154546,29 494622,94 X X X X 110714,92
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 121838,00 X X X X 121838,00 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 372784,94 X X X X 372784,94 X X X X X X
                                     
                                           
201900000005216563   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “         ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Від оренди майна бюджетних установ X 040 X X X X X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 X X X X X X X X X X
Фінансування X 060 129685,00 X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 070 624307,94 X X X X X 538454,31 X X
у тому числі: Поточні видатки 2000 080 562622,94 X X X X X 476769,31 X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 80728,49 X X X X X 80728,49 X X
Оплата праці 2110 100 68445,87 X X X X X 68445,87 X X
Заробітна плата 2111 110 68445,87 X X X X X 68445,87 X X
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 X X X X X X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 12282,62 X X X X X 12282,62 X X
Використання товарів і послуг 2200 140 443510,55 X X X X X 357656,92 X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 269300,19 X X X X X 218447,02 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 X X X X X X X
Продукти харчування 2230 170 2948,00 X X X X X 2947,54 X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 110664,13 X X X X X 75664,13 X X
Видатки на відрядження 2250 190 7921,01 X X X X X 7921,01 X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 X X X X X X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 49938,02 X X X X X 49938,02 X X
Оплата теплопостачання 2271 220 21905,86 X X X X X 21905,86 X X
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 230 9798,35 X X X X X 9798,35 X X
Оплата електроенергії 2273 240 18233,81 X X X X X 18233,81 X X
Оплата природного газу 2274 250 X X X X X X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 X X X X X X X
Оплата енергосервісу 2276 270 X X X X X X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 2739,20 X X X X X 2739,20 X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 2739,20 X X X X X 2739,20 X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 X X X X X X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 X X X X X X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 X X X X X X X
Поточні трансферти 2600 340 X X X X X X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X X
                                     
201900000005216563   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “         ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 36618,09 X X X X X 36618,09 X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X X X
Стипендії 2720 400 36080,00 X X X X X 36080,00 X X
Інші виплати населенню 2730 410 538,09 X X X X X 538,09 X X
Інші поточні видатки 2800 420 1765,81 X X X X X 1765,81 X X
Капітальні  видатки 3000 430 61685,00 X X X X X 61685,00 X X
Придбання основного капіталу 3100 440 61685,00 X X X X X 61685,00 X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 61685,00 X X X X X 61685,00 X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 X X X X X X X
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X X X X
Капітальний ремонт 3130 490 X X X X X X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 X X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 X X X X X X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 X X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 X X X X X X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 X X X X X X X
Капітальні трансферти 3200 580 X X X X X X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X X
                                     
                                         
201900000005216563   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “         ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X X X X X
                   
                   
  Керівник       Глазачев ЮБ    
                   
  Головний бухгалтер       Абрамова НВ    
                   
  ” 09 ” січня 2019р.            
                                       
                                           
201900000005216563   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “         ст. 4 з 4